Missie

Onze missie is Maatschappelijk verantwoord Invorderen (MVI). Iedereen moet ontvangen waar hij of zij recht op heeft, mits het maatschappelijk verantwoord is. Doordat Deminimis oog heeft voor de mens, wordt kostenstapeling voorkomen. Onze werkwijze zorgt ervoor dat schuldenaren weer meedraaien in de maatschappij en er uiteindelijk minder kosten worden gemaakt. Wij zijn daarbij vooruitstrevend op het gebied van debiteurenbeheer en willen dat elke opdracht zorgvuldig en nauwkeurig wordt afgehandeld. Daarnaast zet Deminimis zich in voor daadkracht, klantenbinding en zorgvuldig werken. Daarbij zorgt Deminimis voor een verbetering van uw debiteurenbeheer waarbij u en de relatie tussen uw klant centraal staat. Met een team van gekwalificeerde medewerkers zorgen wij ervoor dat uw cashflow verbetert wordt. 

 

Visie

Het behouden van een goede klantrelatie staat voorop. Ons debiteurenbeheer is gericht op het voorkomen van incassotrajecten en het onderhouden van goede klantrelaties. Onze gedegen en persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat rekeningen worden betaald en klantrelaties optimaal worden onderhouden. Wij onderscheiden ons daarbij van andere debiteurenorganisaties vanwege onze innovatieve en menselijke benadering. Uw klanten zijn belangrijk voor u en daarom zijn ze ook belangrijk voor ons. Elke klant is voor u uniek, daarom benaderen wij uw klanten ook elke keer op een unieke manier en is onze service gericht op het onderhouden en in stand houden van klantrelaties. 

Door middel van het meebewegen in het huidige proces van incasseren willen we het hoogste rendement behalen, waarbij de kosten beperkt blijven en daarmee ook het positieve imago van het bedrijf. Wij respecteren beide partijen en bemiddelen tussen u en uw debiteur om tot een concrete betalingsregeling te komen. We streven er daarom naar om elke dag ons maximaal in te zetten en waar te maken waar we voor staan. 

 

Onze Kernwaarden

Bij Deminimis gedragen we ons volgens een bepaalde overtuiging, vastgelegd in drie kernwaarden, het DNA van onze organisatie: 

    • Eerlijk en betrouwbaar

    • Lef en resultaatgericht

    • Dienstbaar, drive en duurzaam

       


Eerlijk en betrouwbaar

Deminimis vindt eerlijkheid en betrouwbaarheid cruciale kernwaarden. Betrouwbaarheid zorgt voor verbinding. We zullen altijd respectvol met (vertrouwelijke) informatie omgaan. We zijn consistent en duidelijk. Bij alles wat we voor u doen, kunt u van ons professionele, betrouwbare en eerlijke feedback verwachten. Feedback om u en uw bedrijf vooruit te helpen en nog meer op te bouwen. Daarbij staat een eerlijke behandeling van debiteuren ook centraal, waarbij klantbehoud de drijfveer is. Wij zetten ons in voor een heldere communicatie om tot een oplossing te komen die voor zowel uw bedrijf als debiteur verder helpen. 

Lef en resultaatgericht
Bij Deminimis zijn we actief bezig om concrete resultaten en doelstellingen te behalen. Met onze professionaliteit willen we altijd resultaatgericht aan het werk gaan en willen we vooruitgang brengen. Het is daarbij belangrijk dat we tijd efficiënt gebruiken. We geven niet op en we houden onze doelen voor ogen. Door middel van het actief bezig te zijn met lange termijn doelen heb je constant duidelijke doelstellingen voor ogen die resultaat opleveren. 

Dienstbaar, drive en duurzaam
Dienstbaar zijn en geweldige dienstverlening leveren betekent bij Deminimis gastvrij zijn en klaar staan voor anderen. Het betekent ook luisteren en oog hebben voor details. We kennen onze klanten en spelen in op hun wensen waarbij we hun verwachtingen hopen te overtreffen. Onze bevlogen teams bestaan uit leden die elkaar respecteren, waarderen en aanvullen. Het doel van een team is om succes te behalen. Daarbij staat het belang van het team altijd voorop. Gezamenlijk bepalen we de aanpak en voeren we de ideeën samen uit. Iedereen krijgt daarvoor evenveel eer. We geloven niet alleen in vooruitgang als de manier om te verbeteren, we streven er continu naar. Door kritisch naar onze prestaties en werkwijzen te kijken willen we vooruitlopen op de wensen van onze klanten. 

Deze missie, visie en kernwaarden zijn de basis voor elk onderdeel en elke medewerker van Deminimis. Ze zijn richtinggevend voor de toekomst.