Deminimis is een bedrijf dat zich inzet voor Maatschappelijk Verantwoord Invorderen (MVI). Iedereen moet ontvangen waar hij of zij recht op heeft, mits het maatschappelijk verantwoord is. Doordat Deminimis oog heeft voor de mens, wordt kostenstapeling voorkomen. Onze werkwijze zorgt ervoor dat schuldenaren weer meedraaien in de maatschappij en er uiteindelijk minder kosten worden gemaakt. Door middel van het meebewegen in het huidige proces van incasseren willen we het hoogste rendement behalen, waarbij de kosten beperkt blijven en daarmee ook het positieve imago van het bedrijf. Wij helpen bij een aanpak die gericht is op het profiel van verschillende schuldenaren, waarbij we onderscheid maken tussen de niet-kunner en de niet-willer. Het belang van alle betrokken partijen staat centraal. We willen daarbij de situatie niet veranderen, maar besluiten nemen over de oplossing in die situatie.

Ons doel is om de perfecte balans te vinden tussen een zo hoog mogelijk incassoresultaat en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de kosten voor de schuldenaar zo laag mogelijk blijven. Deze perfecte balans wordt bereikt door de inzet van onze persoonsgerichte en sociaal maatschappelijk verantwoorde aanpak. Het is daarbij wel van groot belang dat de debiteur ook zelf actie onderneemt.

Onze nieuwe manier van debiteurenbeheer onderscheidt zich doordat de afdeling bijzonder beheer een onderdeel blijft van het interne proces. Normaliter wordt ervoor gekozen het incassotraject extern te verplaatsen, maar bij Deminimis kiezen wij ervoor de afdeling bijzonder beheer een onderdeel van het intern proces te laten blijven, echter uitgevoerd door de externe partij (Deminimis). Deze nieuwe manier van incasseren voorkomt dat schulden zich onnodig opstapelen en zorgt ervoor dat u meer grip houdt op de incassokosten.

Wij zorgen ervoor dat uw cashflow wordt verbeterd en klanten loyaal blijven aan uw bedrijf. Via Deminimis kunt u erop vertrouwen dat uw klanten in goede, discrete en professionele handen zijn. Onze professionele, maar persoonlijke aanpak wordt met veel zorg en aandacht uitgevoerd. We bieden altijd de beste service en we begrijpen de noodzaak om snel te handelen en de klanttevredenheid te waarborgen. Opdrachtgevers zullen minder snel afscheid nemen van een klant en andersom. Dit draagt bij aan het positieve imago van het bedrijf en zorgt voor loyaliteit bij de klant. Tevens leidt dit tot het voorkomen van meer schulden, waardoor er tegelijkertijd een breed maatschappelijk belang gediend wordt.