Debiteurenbeheer

De formele definitie van debiteurenbeheer luidt als volgt: “Alle activiteiten die ervoor zorgen dat uw klanten de openstaande vorderingen alsnog (op tijd) betalen. Denk hierbij aan het opstellen van betalingsherinneringen, nabellen van openstaande facturen en het versturen van aanmaningen.”

Debiteuren zijn alle klanten die nog uw openstaande facturen moeten betalen. Debiteurenbeheer is het beheren van uw debiteuren. Met goed debiteurenbeheer wordt er voor gezorgd dat uw bedrijf geholpen wordt met het ontvangen van uw geld en achterstallige facturen binnen een bepaald gestelde tijd betaald worden. Dit is een opgave waar iedere ondernemer vroeg of laat mee te maken krijgt. Veel ondernemers voelen zich echter niet op hun gemak bij ‘strak beheer’ van debiteuren. U wilt immers een goede relatie behouden en de loyaliteit van de klant niet op het spel zetten. 

Wij helpen u daarom graag met een succesvol debiteurenbeheer!